Waar bent u naar op zoek?

Privacybeleid van BISSELL

1        Wie zijn wij?

1.1       Dit privacybeleid ('beleid') is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld over de gebruikers van onze websites ('u') of die door u aan ons, BISSELL, worden verstrekt.

1.2        Ten behoeve van de Algemene verordening gegevensbescherming 2016 ('de AVG', die van tijd tot tijd kan worden aangepast) is BISSELL International Trading Company B.V & United States BISSELL Homecare, Inc. een verwerkingsverantwoordelijke. In dit beleid verwijzen termen als 'we', 'ons' of 'onze' naar BISSELL International Trading Company B.V.

1.3        Onze onderneming is gevestigd in Nederland, op Stadhouderskade 55, 1072 AB Amsterdam.

1.4        We streven ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid is bedoeld om uit te leggen hoe we persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen die via ons netwerk van websites worden verzameld of rechtstreeks door u aan ons worden verstrekt.

 

2         Belangrijke definities

2.1        Persoonlijk identificeerbare informatie ('PII'): alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronder de naam, contactgegevens, professionele titel en werkgever van iemand. Voor de toepassing van de AVG kan een internet protocol adres ('IP-adres') worden beschouwd als persoonsgegevens.

2.2        Traceertechnologieën: cookies, webbeacons ten behoeve van traceertechnologieën of andere technologische oplossingen voor het uitvoeren van vergelijkbare functies. Deze technologieën kunnen het volgende omvatten: first-party cookies (cookies die verwijzen naar het domein van de website die wordt bezocht) en third-party cookies (cookies die verwijzen naar een domein anders dan het domein van de website die wordt bezocht en die worden geplaatst door een website anders dan de website die wordt bezocht), local shared objects (vaak 'Flash cookies' genoemd), HTML 5 cookies en tracking pixels (waaronder transparante of doorzichtige gifs).

2.3        Gebruiker of u: een persoon die de websites bekijkt of er een interactie mee aangaat.

 

3         Welke informatie verzamelen we en hoe wordt de informatie verzameld?

3.1        Persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens die beperkt zijn tot informatie die vereist is voor het verwezenlijken van een of meer legitieme zakelijke doeleinden zoals omschreven in dit beleid. Persoonsgegevens kunnen omvatten:

 • basisgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres
 • verslagen van eventuele correspondentie in het geval dat u contact met ons opneemt
 • gegevens van uw bezoeken aan onze locaties en de bronnen waartoe u zich toegang verschaft

Tenzij u ons uw persoonsgegevens verstrekt in samenhang met het bovenstaande, zullen we ze niet verzamelen of opslaan zonder u daar eerst om te vragen.

 

3.2        Informatie die we indirect verkrijgen

 • Het is mogelijk dat we gegevens verzamelen omtrent uw apparaat waaronder, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browser.
 • Analytische, gedrags' en loggegevens We kunnen bepaalde gegevens verzamelen omtrent uw gebruik van onze sites, zoals gegevens over uw bezoek en uw interactie met onze content.

 

3.3        Cookies

Een van de manieren waarop we deze gegevens verzamelen is door middel van traceertechnologieën zoals cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes met informatie die op uw apparaat worden opgeslagen. Ze helpen ons om onze website te verbeteren en om een betere en gepersonaliseerde dienst te leveren. Ze stellen ons in staat om:

 • de omvang en het gebruikspatroon van ons publiek te schatten
 • informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze website op uw persoonlijke interesses kunnen aanpassen
 • uw zoekopdrachten te versnellen
 • u te herkennen als u terugkeert naar onze website

We vragen uw toestemming om cookies te gebruiken wanneer u onze website voor het eerst bezoekt (of bij volgende gelegenheden als de cookie die deze toestemming vastlegt, is verwijderd). Als er geen toestemming is gegeven, kunt u mogelijk niet alle interactieve functies van onze website gebruiken.

Een complete lijst van alle cookies die op onze websites worden gebruikt, vindt u in ons  cookiebeleid.

U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde naar wens aanpassen: Manage Cookie Settings

 

3.4        Overige informatie

Onze website kan van tijd tot tijd links van en naar websites van onze partnernetwerken en dochterondernemingen bevatten. Als u op een link naar deze websites klikt, onthou dan dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Lees het betreffende beleid door voordat u persoonsgegevens aan deze websites toevertrouwt.

 

4         Hoe worden uw gegevens gebruikt?

4.1        We gebruiken gegevens die we over u verzamelen om:

 • u producten, diensten, publicaties en informatie aan te bieden die u aanvraagt, inziet of die u interessant zou kunnen vinden
 • content te leveren en weer te geven die past bij uw zakelijke belangen en verantwoordelijkheden
 • contact met u op te nemen met informatie over, en uitnodigingen voor, producten en diensten van ons gericht op uw zakelijke belangen en verantwoordelijkheden
 • uw online bestelgegevens, waaronder informatie over de bestelling, betaalmethode en afleveradres, te verwerken

 

4.2        We kunnen gegevens die we indirect van u hebben verkregen, analyseren voor de volgende doeleinden:

 • ons te helpen om uw computer te herkennen als een eerdere bezoeker en om eventuele voorkeuren op te slaan/te onthouden die u bij het bezoek aan een van onze websites hebt aangegeven
 • ons te helpen bij het verbeteren van onze content en onze websites
 • trends, statistieken en metingen te identificeren die wellicht kunnen bijdragen aan de verbetering van onze diensten
 • gevoeligheden omtrent en relatieve interesses vanuit de markt in specifieke productcategorieën identificeren tevens kunnen we de gegevens die we verzamelen gebruiken om u tevredenheidsonderzoeken, enquêtes en marketinginformatie te sturen

 

5         Waarom verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen gegevens over u om onze zakelijke relatie met u te verbeteren en om u aanbiedingen van producten en diensten te kunnen doen die relevant zijn voor uw zakelijke belangen. Het verzamelen deze gegevens helpt ons onze producten en diensten op u af te stellen waardoor wij effectiever met u communiceren. Wij zijn ons ervan bewust dat veel van onze klanten allerlei mediakanalen gebruiken; daarom kunnen wij mogelijk ook een mechanisme bieden waarmee u uw voorkeuren kunt laten weten voor de wijze waarop wij met u communiceren. Tenslotte maakt het verzamelen van uw gegevens het voor ons mogelijk om effectiever zaken te doen.

 

6         Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens?

6.1        Afhankelijk van de aard van de relatie en het doel van de gegevensverzameling per geval, gaan wij voor de verwerkin van persoonsgegevens uit van toestemming, contract en legitieme zakelijke belangen. Zo kunnen we bijvoorbeeld persoonsgegevens verwerking met toestemming van gebruikers als deze ermee instemmen dat we cookies op hun apparaten plaatsen, of dat we gegevens kunnen verwerken die ze op een van onze websites op een formulier invoeren.

6.2        Het is in ons belang als zakelijke onderneming om de diensten die we leveren te verbeteren, wat de verwerking van uw gegevens kan omvatten om ons in staat te stellen om:

 

 • antwoord te geven op vragen van gebruikers en te voldoen aan aanvragen van gebruikers
 • klanten of potentiële klanten relevante marketinginformatie en aanbiedingen te sturen
 • transacties af te wikkelen
 • klantenservice te leveren
 • administratieve gegevens te verzenden
 • de ervaring van gebruikers op onze websites te personaliseren
 • dit te doen daar waar de wet dit van ons verlangt

6.3        We kunnen ook persoonsgegevens verwerken als dit in het legitieme belang van onze gebruikers is en daar waar de gegevensbeschermingsrechten van een individu geen voorrang hebben op deze belangen. Deze legitieme belangen omvatten het leveren van diensten om ons in staat te stellen de gebruikers van onze websites meer relevante content te bieden.

 

7         Met wie delen we uw persoonsgegevens?

7.1        We kunnen uw persoonsgegevens mogelijk verstrekken aan alle bedrijven in onze groep, te weten aan onze dochterondernemingen of onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen.

7.2        Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met BISSELL, de officiële distributeur.

7.3        We delen uw persoonsgegevens uitsluitend met externe partijen:

 • als we de verplichting hebben uw persoonsgegevens te verstrekken of te delen om te voldoen aan een contractuele of wettelijke verplichting
 • Als deze door of namens ons worden ingehuurd, met inbegrip van onze vervoerders, digitale bureaus, klantenserviceondernemingen, marketingbureaus en Google Analytics, die wij gebruiken om statistieken op delen van onze website te verzamelen. Deze ondernemingen, onze leveranciers, zijn contractueel verplicht om de persoonsgegevens die we met hen delen uitsluitend te gebruiken voor het uitvoeren van de diensten waarvoor we hen hebben ingehuurd
 • om de rechten, eigendommen of veiligheid van BISSELL International Trading Company B.V en United States BISSELL Homecare Inc., van onze klanten of anderen te beschermen

 

8         Gegevensbewaring

8.1        We bewaren de persoonsgegevens die u aanlevert zoals u klant van ons blijft of zolang als nodig is om u onze producten en diensten te leveren.

8.2        We zullen persoonsgegevens over u nooit langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

8.3        We kunnen uw persoonsgegevens bewaren nadat u een contract met ons hebt geannuleerd als het bewaren ervan in redelijkheid noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en reglementaire vereisten, om fraude en misbruik te voorkomen of om dit beleid en onze gebruiksvoorwaarden te handhaven. Ook kunnen we uw persoonsgegevens voor een beperkte tijd bewaren als dit door wethandhavingsinstanties wordt verlangd.

8.4        Als u meer informatie wilt over hoe lang we uw gegevens bewaren, kunt u een e-mail sturen aan [email protected]sell.com.

 

9         Hoe bewaren en beveiligen we uw gegevens?

9.1        We nemen de beveiliging van gegevens die we verzamelen heel serieus. We hebben technische, organisatorische en administratieve maatregelen getroffen die algemeen geaccepteerd zijn om de persoonsgegevens in ons bezit en in het bezit van de externe partijen die namens ons handelen, te beschermen.

9.2        Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat wij deze opslaan of verwerken. We zullen alle stappen zetten die in redelijkheid nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en overeenkomstig dit beleid worden behandeld.

9.3        Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet honderd procent veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden overgedragen niet garanderen; deze overdracht is voor uw eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, gebruiken we strenge procedures en beveiligingsfuncties om onbevoegde inzage te proberen te voorkomen.

 

10     Inzage in gegevens, weigeren akkoord te gaan en uw privacyrechten

10.1     U hebt recht op inzage, rectificatie, wissen, beperking of overdracht van uw gegevens of u kunt het gebruik van uw gegevens weigeren. Als u deze rechten wilt uitoefenen of vragen hebt met betrekking tot dit beleid of over het gebruik van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

10.2     U mag de gegevens die wij over u bewaren wijzigen of bijwerken wanneer u wilt en zo vaak als nodig. In eerste instantie moet u een verzoek indienen om een kopie van uw gegevens die in ons bezit zijn, door ons formulier Verzoek van betrokkene in te vullen. We beantwoorden al dergelijke verzoeken zonder onnodige vertraging en overeenkomstig de bepalingen van de AVG.

10.3     Als u van mening bent dat we niet op de juiste manier of tijdig op uw klacht hebben gereageerd, kunt u contact opnemen met onze directeur ontwikkelingsactiviteiten (Director of Operations Development) via  [email protected] of met het kantoor van de gegevenscommissaris (Information Commissioner's Office).

 

11     Wijzigingen in dit privacybeleid

11.1     BISSELL International Trading Company B.V behoudt zich het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. We zullen uw rechten op grond van dit beleid niet zonder uw toestemming beperken. Als we ons beleid wijzigen, zullen we deze wijzigingen op deze pagina posten en zullen we daarnaast de datum 'het laatst bijgewerkt op' onderaan dit beleid bijwerken. Daarom adviseren we u om dit beleid regelmatig door te lezen.

11.2     Het feit dat u gebruik blijft maken van de website, of dat u content gepost op de website inziet, geldt als uw aanvaarding van het aangepaste beleid. Als er wijzigingen worden doorgevoerd in het gebruik van uw persoonsgegevens op een wijze die aanzienlijk verschilt van de wijze zoals aangegeven op het moment van verzamelen, zullen we u hierover inlichten door een meldig op onze website te posten. Als u bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen, of tegen het algehele beleid, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

 

12  Voorwaarden met betrekking tot klantbeoordelingen

Deze voorwaarden gelden voor uw gedrag in samenhang met de dienst voor klantbeoordelingen die op de website van BISSELL wordt aangeboden (de 'beoordelingsservice'). Wanneer er een conflict zou ontstaan tussen het privacybeleid van de website van BISSELL en deze gebruiksvoorwaarden, gelden deze gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de beoordelingsservice.

Door content in de dienen op de website van BISSELL, verklaart u en staat u ervoor in dat:

 • u de enige schrijven en eigenaar bent van de intellectuele eigendomsrechten hierop;
 • vrijwillig afstand hebt gedaan van alle 'morele rechten' die u zou kunnen hebben op dergelijke content;
 • alle content die u post, juist is;
 • minimaal 18 jaar oud bent;
 • gebruik van de content die u post is niet strijdig met deze gebruiksvoorwaarden en zal geen schade aan personen of entiteiten veroorzaken.

Daarnaast verklaart en garandeert u dat u geen content zal indienen:

 • waarvan u weet dat deze foutief, onjuist of misleidend is;
 • die inbreuk maakt op het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim of enigerlei andere eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van derden;
 • die strijdig zijn met wetten, decreten, verordeningen of richtlijnen (waaronder maar niet beperkt tot die inzake die gelden voor exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame);
 • die lasterlijk, smadelijk, haatdragend, discriminerend of beledigend op basis van ras of geloof, of op onwettige wijze dreigend of intimiderend zijn voor personen, zakelijke partners of ondernemingen;
 • waarvoor u compensatie of een vergoeding hebt ontvangen van derden;
 • de informatie bevat die verwijst naar andere websites, adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers;
 • die computervirussen, wormen of andere potentieel beschadigende computerprogramma's of -bestanden bevat.

U stemt ermee in BISSELL (en zijn directeuren, managers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, samenwerkingsverbanden, medewerkers en externe dienstverleners, inclusief maar niet beperkt tot Bazaarvoice, Inc.) te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims, aanspraken en schade (daadwerkelijke en gevolgschade) ongeacht de soort en aard met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die ontstaan als gevolg van een schending van uw verklaringen en garanties zoals hierboven vermeld, of uw overtreding van wetten of de rechten van derden.

Voor alle content die u indient, verstrekt u BISSELL een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-vrij, overdraagbaar recht en dito licentie voor het gebruiken, kopiëren, aanpassen, geheel verwijderen, wijzigen, publiceren, vertalen, creëren van hiervan afgeleide werken en/of verkopen en/of distribueren van dergelijke content en/of integreren van dergelijke content in elke willekeurige vorm, medium of technologie wereldwijd, zonder compensatie voor u.

Alle content die u inzendt mag naar eigen goeddunken van BISSELL worden gebruikt. BISSELL behoudt zich het recht voor om alle content op de website van BISSEL te wijzigen, samen te vatten of te verwijderen, waarvan BISSELL naar eigen goeddunken meent dat het de richtlijnen ten aanzien van content of andere voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden schendt. BISSELL garandeert niet dat u via BISSELL de mogelijkheid zult krijgen om content de bewerken of te verwijderen die u hebt ingediend. Beoordelingen en geschreven opmerkingen worden over het algemeen binnen twee tot vier werkdagen gepost. BISSELL behoudt zich echter het recht voor om ingediende content om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren. U erkent dat u, en niet BISSELL, verantwoordelijk bent voor de inhoud van de door u ingediende content. Voor geen van de door u ingediende content geldt een verplichting tot vertrouwelijkheid van de kant van BISSELL, diens vertegenwoordigers, dochterondernemingen, filialen, partners, externe leveranciers van diensten en daaraan verbonden directeuren, managers en medewerkers.

Door uw e-mailadres samen met uw beoordeling te versturen, stemt u ermee in dat BISSELL en diens externe dienstverleners uw e-mailadres mogen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw beoordeling en voor andere administratieve doeleinden.

Deel deze tip

Om u zo goed mogelijk te ondersteunen vragen wij u een keuze te maken tussen de Nederlandstalige en Franstalige website.

Pour vous soutenir le mieux possible, nous vous remercions de choisir entre le site français et néerlandais.